آمـدی جانم به قربانت ولی حالا چـرا
بی وفا، حالا که من افتاده‌ام از پا چرا