والله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود
آوارگی و کوه و بیابانـم آرزوست